Kontakt

Newsletter

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dotanca.mirageteam.pl, dostępny pod adresem http://www.dotanca.mirageteam.pl prowadzony jest przez Klub Sportowy Mirage, ul. Basztowa 7, 66-431 Santok, nr NIP: 123-019-48-75 (dalej Właściciel) jest oparty na oprogramowaniu OpenSource PrestaShop.
 2.  Poza produktami fabrycznie nowymi, głównym celem powstania sklepu jest  sprzedaż/wyprzedaż własnych używanych strojów turniejowych.
 3. Rachunki lub paragony są wystawiane tylko na artykuły fabrycznie nowe, nie obejmuje to strojów do tańca z wyprzedaży. Stroje te również nie podlegają reklamacji.
 4.  Zawsze przed zakupem przez Internet, prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy w celu konsultacji odnośnie doboru rozmiaru obuwia i odzieży.
 5.  W celu umożliwienia klientom zakupu mniejszych ilości tkanin, wprowadziliśmy jednostkę ilościową zwaną „kuponem”. Stanowi ona połowę z długości tkaniny wyrażonej w metrach lub yardach. Szerokość kuponu zależna jest od szerokości, w jakiej tkanina jest produkowana. Informacje dotyczące wymiaru kuponu są każdorazowo podawane w opisie tkaniny.
 6.  Na towary zakupione w sklepie wystawiany jest paragon fiskalny lub/i rachunek.
 7.  W celu korzystania ze sklepu niezbędnymi są:
a) posiadanie dostępu do Internetu,
b) posiadanie adresu e-mail,
c) zainstalowanie dowolnej przeglądarki internetowej (z wyłączeniem Internet Explorer w wersji starszej niż 7.0),
d) akceptacja plików „cookies”.

 

DZIAŁ II

WARUNKI I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna - sprzedaży zamawianych produktów z Właścicielem.
 2. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.
 3. Sklep skontaktuje się z Klientem drogą telefoniczną lub mailową w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia w celu potwierdzenia zamówienia oraz ustalenia szczegółów dotyczących produktu/produktów, płatności (szczegóły zostały zawarte w Dziale IV niniejszego Regulaminu), sposobu dostawy (Poczta Polska, Szybka Paczka lub inna forma wysyłki, odbiór osobisty - możliwy po wcześniejszym umówieniu się i potwierdzeniu daty odbioru), adresu, na jaki ma być dostarczony zamawiany produkt (produkty).
 4. Klient otrzyma drogą mailową lub telefoniczną informację o wysłaniu produktu.
 5. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
 6. Wysyłka zakupionego produktu/produktów realizowana jest w terminie:
a) Do 72 godzin w przypadku produktów, które znajdują się w magazynie, przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia zamówienia (w przypadku wybrania formy płatności „za pobraniem”) lub od daty zaksięgowania przelewu (płatność przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem systemu płatności PayPal),
b) w przypadku towarów oznaczonych jako „produkt niedostępny” oraz produktów kupowanych na zamówienie czas realizacji ustalany jest indywidualnie, po przesłaniu przez Klienta zapytania. Towar zamawiany jest na życzenie Klienta, po zaakceptowaniu przez niego terminu realizacji.
7. Sklep obsługuje  Klientów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce  i za granicą.

 

DZIAŁ III

CENY PRODUKTÓW I KOSZTY PRZESYŁKI

Ceny zamieszczane przy oferowanym przez sklep produkcie podawane są w złotych polskich. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów (Klient widzi te koszty) i ponosi je Klient.

 

DZIAŁ IV

FORMA PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIA

 1. Zapłaty za produkt, który ma być dostarczony można dokonać:
a) osobiście, gotówką, w momencie odbioru zamówienia
b) osobiście, gotówką, w momencie dostarczenia zamówienia „za pobraniem”,
c) tradycyjnym przelewem bankowym na konto bankowe Właściciela
e) systemem płatności PayPal.
2.   Na poleceniu przelewu/wpłaty należy wpisać imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz oznaczenie zamówionego towaru.
3.   Sklep wystawia dokumenty sprzedaży - dowody zakupu (paragon, rachunek). W przypadku konieczności zamieszczenia na rachunku danych innych niż zamówieniu, należy mailowo lub pisemnie poinformować Właściciela o wprowadzonych zmianach.

 

DZIAŁ V

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji tylko w przypadku złego rozmiaru stroju szytego na zamówienie i innych towarów fabryznie nowych w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 2. Nie podlega reklamacji używany strój taneczny pochodzący z wyprzedaży klubu.
 3. Reklamacje można zgłaszać:
a)   listownie na adres: Mirage, ul. Basztowa 7, 66-431 Santok,
b)   poprzez e-mail na adres: gta@mirageteam.pl
3.  Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie Właściciel nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
4. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).
5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

DZIAŁ VI

DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest firma Mirage z siedzibą przy ul. Basztowa 7, 66-431 Santok. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta,
b) w związku z rejestracją konta klienta w sklepie,
c) w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,
d) w związku z uczestnictwem w programie rabatowym, partnerskim i innym oferowanym przez oprogramowanie sklepu,
e) w związku z korespondencją,
f) dla potrzeb technicznych i statystycznych sklepu.
2. Każdy Klient sklepu ma prawo wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane w pkt. 1 niniejszego Działu.
3. Właściciel sklepu jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
4. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Właściciel sklepu wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Właściciel sklepu zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).
5. Sklep wykorzystuje „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sklepu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
6. Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta, lepszego dopasowania sklepu do potrzeb Klienta, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

 

DZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Właściciel informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Interne,t może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.
2. Właściciel sklepu informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej.
3. Właściciel zwraca uwagę, że sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
4. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  15.02.2014 r